عاشقانه

و سرنوشت این بود که آرامش را در نگاه تو پیدا کنم.

برای بودن کنارت، زمین که هیچ، آسمانها را هم فتح میکنم.

.

.

.

عاشقانه هایم را مینویسم برای روزی که آنقدر خوب فارسی را یاد بگیری که خودت بتوانی قلبم را ننوشته بخوانی.

/ 0 نظر / 33 بازدید