When in good humor, Give grass its green

وقتي صدايش در نمي آيد، يعني دارد زندگي مي كند.

يعني دارد لذت مي برد. از خوردن، از خوابيدن، از حرف زدن ، از زندگي كردن.

از خلوتهاي شبانه اش.

از پياده روري هاي غروب.

از موسيقي و چايي و بيس سر شب.

از توي رختخواب بودن هاي قبل و بعد از خواب.

از شب تا صبح گوش دادن به صداي باران.

يعني خوابش خوب است.

خوراكش خوب است.

آرام است.

آرام آرام آرام

/ 42 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ممد

آپ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ از شما بعيده

اسد وجودی

۱ تشکر از اين که سر زدی و ساير تعارفات ... ۲ آفرين آفرين مخصوصا برای این پايان درخشان : يعني خوابش خوب است. خوراكش خوب است. آرام است. آرام آرام آرام ( که تا مدت ها به ذهنم می ماند) ۳ به روز که می شوی خبرم کن با دوستی

saeed

man che danam!!!!

کمیته‌ی پی‌جوی آزادی دانشجویان دربند

فراخوان خانواده‌های دانشجویان دستگیر شده مراسم 16 آذر سال 86 درموج دستگیری های بی‌سابقه‌ی دانشجویی در آستانه‌ی روز 16 آذر(روز دانشجو) بیش از 30 تن از دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب دانشگاه‌های سراسرکشور بازداشت شده‌اند. شگفت این که 16 آذر که نماد مبارزه با رژیم وابسته‌ی شاهنشاهی و سلطه‌ی بیگانه بوده است از سوی جمهوری اسلامی نیز تحمّل نمی‌شود. آن چه امسال در روز دانشجو روی داد، تکرار همان صحنه‌هایی است که رژیم گذشته هر ساله در برخورد با جنبش دانشجویی ایجاد می‌کرد. گرامی‌داشت روز دانشجو سنت پنجاه و چند ساله‌ی جنبش دانشجویی ایران است و دانشجویانی که امسال به اتّهام برگزاری مراسمی ، با محوریت مخالفت با جنگ و تحریم، بازداشت شده‌اند در زمره‌ی شریف‌ترین فرزندان این آب و خاک‌اند. ما خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط فرزندان اسیر خود هستیم. کمیته‌ی پی جوی آزادی دانشجویان دربند