عشق

که عشق آسان نمود اول

.

.

.

مشکل ها...

مشکل ها!

/ 4 نظر / 21 بازدید
همایون

[اوه]

علیرضا فروهر

[گل] کجا افتاده مشکل ها ... که درمانش نداند آن طبیب ... [گل]

غزلک

بیخود کردن مشکل ها!