فاتح

اسکندر به ایران حمله کرد
نادر فاتح هند شد
عرب‌ها دمار از روزگار ما درآوردند
کورش بابِل را گرفت
آرامش قشنگم!
من فقط تو را دارم
می‌خواهم
تمام شهرهای دنیا را
یکی پس از دیگری
در آغوش تو فتح کنم
عاشقانه
بی جنگ و خونریزی
می‌خواهم
صبحش در کافه
یک لقمه نان
یک جرعه چای
با نگاهم مزه مزه‌ات کنم باز
بعد
دستم را بگیر
فاتحانه شهر را از پا درآوریم
با لبخند
به نگاه شهروندان سر تکان دهیم
و با آنها عکس یادگاری بگیریم.

عباس معروفی

/ 0 نظر / 34 بازدید