و دلت كبوتر آشتي است ...

يكي مي خواد آرزوي خوب برام بكنه ميگه:

_ مي دونم زندگيت پر از پستي و بلندي بوده ، اميدوارم اون ثباتي كه مي خواهي را پيدا كنه.

يكي ديگه ميگه :

_ شايد بخواي يه جور ديگه نشون بدي ولي نمي توني. من خيلي چيزا را مي فهمم.

و من با خودم فكر مي كنم كه آيا هيچ وقت خوشبخت بوده ام؟

/ 6 نظر / 9 بازدید
saeed

آرامش . احساسش می کنم. تو راهه!

سميرا

آره يادمه ! احساسش می کنم !

صورتک

اصلاْ کی گفته احساسش می کنی.. نه اصلا.. ابداْ به قول بنفشه رافعی.. به جان خودم نباشه به جاانه شما

• پسری با کفشهای کتانی •

چشاتو که ببندی و احساس کنی که اون ته تهای دل کوچيکت آرومه،خوشبختی! / فکر می کنم بوده ای! تا خوشبختی را خودت در چه بداني دخترک...

مهدی

دنبال چيزی که هست مگرد مگر برای بازيگوشی

مرضی

می دانم که لبخندی ساده و گوشیدن با تمام وجود با کمی همدردی در مقابل شنیدن حرفهای تلخ، بهترین عکس العمل است خووووب می دانم