تکیه گاه

      شاید کمی سرد به نظر برسند، شاید کمی غرور داشته باشند، ولی همیشه هستند. همیشه میتوانی رویشان حساب کنی. می توانی مطمئن باشی که از روی هیجان کاری را انجام نمیدهند. که اگر حرفی میزنند، قدمی برمیدارند، حسابی در موردش فکر کرده اند و سبک سنگینش کرده اند. که میدانند دارند چه کار میکنند. همانهایی که اگر طرفت آمدند، بی بهانه نمیروند. چرا که آمدنشان با دلیل بوده است.

      اگر آدمهایی از این تیپ سر راهت قرار گرفتند، حسابی قدرشان را بدان.

      همانهایی را میگویم که اگر تکیه گاهت شدند، هیچ وقت پشتت را خالی نخواهند کرد.

/ 1 نظر / 24 بازدید
حسین مداحی

اینائی که گفتی بیشتر به پدر و مادر می مونن تا کسی که سر راهت قرار بگیرن ....