آرامش جاودانه می خواهم ...

مامان میگه:

سمیرا ،

اگر بهش بگی من دارم میمیرم! بیا کمک...

میگه:

 بذار خوابم را برم ،حمامم را برم ،کارهام را بکنم، بعدش اگر زنده بودی ،

بـــــــــــــــــــــــــــااااااااااااااااااااشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه!

میام کمکت !

...

این سر دردها سر دردها سر دردها ... 35.gif

2dsrfhd.jpg

/ 7 نظر / 7 بازدید
ماندا

اين سردرد هاااااااااااااااااااااااااا نمی دونم يکی کمک منم بکنه

نفيسه

اوه سر درد؟ منم يه جورايی درگيرشم خوب بچه به مامنت کمک کن. خجالت نمی کشی؟

بیخواب

سردرد که دیگه کره خوریه حاجی . خدا بیخودکی الکل نیافریده . در اولین فرصت یه سری بهش بزن مشکلت حل میشه .

مرضی

آخی... بيچاره سميراااااا