Last half-hearted steps

انگار رسم زندگیست که همیشه با آخرین قدم ها اشک بریزیم. یا رسم زندگی من اینست که همیشه با آخرین قدم هایم اشک بریزم.

مدارکم را ریختم جلوی رویم و به سه ماه دویدنم نگاه میکنم. به راهی که نمیشناسمش و زندگی ای که نمیدانم قرار است چگونه باشد. به همه ی چیزهایی که دارم و شاید قرار باشد دیگر نداشته باشمشان.

قوی باش سمیرا؛

تو دل بریدن را قبلا تمرین کردی...

/ 0 نظر / 16 بازدید