نمیدانم

گرچه بسیار زیبا، اما همه ی اینها فقط خواب و خیال است.

دور می ریزمشان.

/ 22 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ممد

گاهی اوقات که نه خیلی اوقات همین وهم و خیال تجربه ای میشوند برای آینده و درس عبرتی برای حال دور ریختن آنها چندان جالب نیست

مکتوب

سلام. بعضی خواب و خیالها آدمو از زندگی کردن تو دنیای واقعی باز میدارند . بهتر که نباشند.

سهیل

تو دنیای واقعی باید بود و زندگی کرد خوشگل.

امین

سلام و تو خود میدانی که من هنوز نمیدانم انتهای نگاه تو به کجا میرسد...

مرتضی

خداوند متعال می فرمایند :جوانی که به تقدیر من اعتقاد داشته باشد،به کتاب من راضی وبه رزق من قانع باشد وبه خاطر من از شهوت ودلخواه خود بگذرد،او نزد من همچون بعضی از فرشتگان است.[گل]

مکتوب

خداوند متعال عوض اینهمه اجر و ثواب مکان عرضه فرماید و باقی بر عهده اهل عمل بگذارد . و...حوالت به نسیه نفرماید و ... باقی بقایت ای ساقی ...که فحش نقد به از حلوای "بخوانید جنت الماوای"نسیه . زیاده عرضی نیست اما فقط در عجبم از ارتباط این کامنت من با کامنت زیرین و ارتباط آن با متن .

مکتوب

البته در جایی هم نقل شده که بعضی از فرشتگان بنکل فاقد هرمونهای مربوطه بوده فقط جهت سرویس دهی در حرمسراهای اهل جنت آفریده شده اند . در جای دیگر از بی عشقی وبی احساسی و کسل کننده بودن بعضی از فرشتگان یاد شده که بنظر میرسد منظور همین نوع هستند . ایه سئوال : اگه کاری بده& چرا در جنت الماوی بعنوان پاداش میدهند؟ انگا شما سیگار رو ترک کنی پدرت برات یه باکس سیگار برگ بخره بگه رفتی خونه شوهر با خودت ببر .

ت..پ..لــی

[گل]