دین شده در دست ناکسان بهانه

صبح به قصد گرفتن کتاب گفتارهای معنوی شهید مطهری راهی کتابخانه می شوم.

اول همه چیز خیلی خوب پیش می رود. کمی بین کتابها می گردم و کتابی که می خواهم را پیدا می کنم. بعد مجموعه حیدر بابا و بعد داستان های کوتاه گابریل گارسیا مارکز. آخرین لحظات می رسم به جایی که نباید. مجموعه غزلها و نمایشنامه های شکسپیر. خانم مسئول می گوید فقط می توانی 2کتاب ببری. کمی کتابها را نگاه می کنم و آخر که از کتابخونه بیرون می آیم مجموعه ی نمایشنامه های شکسپیر دستم است و حیدر بابا.

کمی به فکرم آرامش می دهم.

هرجور احساس تنفری را از خودم دور می کنم.

واقعا دنیا را بد ساخته اند. ولی مطمئنا به تعداد آدمهای کثیف، آدم خوب هم تو این دنیا پیدا می شود.

در مقابل  آدمهایی که خیال می کنند نماینده ی خدا روی زمین هستند و خدا فقط به آنها نظر دارد در صورتی که کوچکترین بویی از انسانیت نبردند، آدمهای پاک و بی ادعا هم هستند.

راستی فرق بین انسان و حیوان چیست؟

/ 5 نظر / 4 بازدید
سمیرا

و گذشتن رسم دنیاست.[لبخند]

samira

ديروز قاصدك هاي به آسمان شهرمان هجوم آورده بودند ... شهر پر از قاصدك شده بود ... آدم ها اما مثل هميشه توي خيابان هاي شهر مي دويدند و در هم مي لوليدند... هيچ كس نفهميد كه يك دسته قاصدك از آسمان شهرمان عبور كرد... آسمان شهر اما مثل هميشه دودي بود... [چشمک]

کیاکوچولو

نمیدونم بگم خوشحالم برگشتی یا اینکه ناراحت از...

کیاکوچولو

الان نمیتونم چیزی بگم.... شاید بعدا اومدم نظر دادم.