...

تو حال و هوايي كه زياد هوشيار نيست ، تعريف مي كنه كه وقتي كم سن و سال بوده ، مادر ميانسالش مريض ميشه.  نمي دونستند بيماري چي بوده. مريضي خيلي شديد ميشه. و گويا روي عقلش هم تاثير ميگذاره. توي رختخواب شعر مي خونده ، گاهي مي رقصيده و حرفهاي بي ربط و بي معني ميزده. اطرافيانش آگاه نبودند. مي خنديدند.

تعريف مي كنه كه دائي اش ميره و دكتر گياهي مياره. جلوي چشمش سم ميريزند توي ليوان و به خورد مادرش مي دهند.

...

عفونت ريه اش به خونش هم زده. هوشيار نيست. ولي همش مي ترسه. از دست هيچ كس هيچ دارو و غذايي را قبول نمي كنه.

/ 15 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
زانتين

اه لعنتی .آخر شبی حال مارو گرفتی

زانتين

می بينم که دات ای تشريف داريد . ای عرق ملی ای اتحاد ملی ای ناسيوناليست ای اپوزيسيون ای چيز ای ....

زانتين

ما به زودی بر خواهيم گشت و مبسوط حال شما را خواهيم گرفت ... چيز نه يعنی حال شما رو خواهيم سوال کرد و اين بچه ها اذيت می کنند. فقط اجازه بفرماييد عرق خستگی اين روزها از تنمان در بياد

کتونی!

...

کيا کوچولو

توي رختخواب شعر مي خونده ، گاهي مي رقصيده و حرفهاي بي ربط و بي معني ميزده. اطرافيانش آگاه نبودند؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!! چقدر شبيه توست

مهدی

جشن تولد شما حق مسلم روز وبلاگ است

مرضيه

عجب! اينجاست که می گن چيزی که عوض داره... گله نداره!