راه پرواز باز است...

آن چیزی که ما شکست می بینیمش، فقط کمکی است برای یافتن راه پیروزی...

/ 2 نظر / 6 بازدید
کیاکوچولو

[گل]

رضا

با سلام این درسته که آزری ها(تبریزی )ها به کلید آچار می گویند [خنده][خنده][خنده][تایید][تایید][تایید] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]