"Miss Absent" or "miss Invisible"

هر دو روی صندلیهای جدا نشستیم. من به سمت راست لم دادم و او به سمت چپ. شانه هایمان چسبیده به هم. و هر دو نگاهمان به سخنران هست. به سمتمان می آید و می گوید حالا نوبت یکی از این دوتا خانم الگنت هست. با دستش به من بفرما می زند. من که تو فکر و خیال خودم هستم و نمیدانم جریان از چه قرار هست سریع جواب میدهم که : "sorry, I can't make it"  با خنده و حرکت سرش میفهماند که اشکال ندارد. دستش را به طرف غزل می گیرد و می گوید : "?What about you" غزل هم که بدتر از من معلوم نیست کجا سیر می کند، هول می شود و بلند و شتاب زده می گوید: "!?What"  تمام سالن از خنده می رود رو هوا.

..............................................

اینجا برای هرکس یک اسمی گذاشته اند. اسم من شده : "Miss Late" من هم  نه گذاشتم و نه برداشتم و بهشان گفتم خبر ندارید پس. این تازه هی دیتان هست. جلوتر که برود می فهمید که " Miss Absent" هستم.

.............................................

کریم امامی خدا بیامرز می گوید یکی از داستان های اهنری را می خواستم به فارسی برگردانم که تویش میرسم به یکی از اشعار خیام که فیتس جرالد ترجمه کرده بوده است. شعر انگلیسی این بوده:

Come, fill the Cup, and in the fire of spring,
The winter Garment of Repentance fling,
The Bird of Time  has but a little way
To fly_ and Lo!  The Bird is on the wing.

خوب بدون شک توی ترجمه ی فارسی داستان باید اصل شعر بیاد. حالا این بنده خدا شعر را برای خودش به فارسی بر می گرداند که می شود این:

جانا بیا، جام باده را پر کن
و جامه ی زمستانی توبه را در آتش بهاری بیفکن.
پرنده ی زمان راهی بس کوتاه در پیش دارد
و هان! بنگر که به پرواز در آمده است.

و شروع می کند به تفحص توی رباعیات خیام به دنبال شعری مشابه این. هرچی می گردد پیدا نمی کند. تا دیگر خسته می شود و با خودش می گوید شعر را بی خیال. به قول خودش کلام را رها می کند و به دنبال افکار می گردد. و از روی مضامین شعر که رفتن زمستان و آمدن بهار، شکستن توبه و دعوت به نوشیدن می و تاکید بر گذشت زمان و کوتاهی عمر است، میرسد به این شعر:

از آمدن بهار و از رفتن دی
اوراق وجود ما همی گردد طی
می خور مخور اندوه که فرموده حکیم
غمهای جهان چو زهر و تریاقش می

و به قول خودش هنوز هم نمی توان مطمئن بود که شعر اصلی این بوده باشد.

/ 6 نظر / 6 بازدید
میرزا

شما ادبیات خوانده اید؟ یا مترجمی؟ یا آموزش؟ برادر من مترجمی انگلیسی خواند و خواهرم آموزش انگلیسی، ادبیات برای من مانده بود، کلا خانواده انگلیسی دوستی بودیم، عکس روی جلد "از شکسپیر تا الیوت" سعید سعیدی هنوز یادم هست، اما متاسفانه بنده به ادبیات انگلیسی خیانت کردم و پی ریاضیات را گرفتم. نمی دانم چطور در آن دنیا تو روی الیزابت بارتلت و جان میلتون و...نگاه خواهم کرد.[نیشخند]

میرزا

من حدس می زنم آزاد تهران مرکز ورودی 76 [نیشخند]

میرزا

خوب پخته تر از ورودی 82 به نظر می رسید [نیشخند] از اینکه سنتان را زیاد حدس زدم ناراحت که نشدید؟[خجالت] خوب برای حفظ آبرو هم که شده مجبورم اعتراف کنم به پست شماره 411 تان اعتقاد دارم البته با تعویض دومین کلمه آن! دانشگاهش که درست بود[مغرور]

میرزا

اگر از میرزا بپرسید، بله زن ها هم [زبان]

miss jan ziad narahat nabash

مرضی

امان از ترجمه های شعری