از زندگی و همچنان زندگی و همیشه زندگی

به زندگیم فکر میکنم.

بیشتر به سختیهایش. همان وقتی که از دوستی میپرسم چرا زندگی من از شما سخت تر است. سریع تو ذهن خودم می آید که چرا هیچ وقت فکر نمیکنم با اینکه مثلا چهار پنج ساعت پیش غذا خوردم باز گرسنه ام شده. خوب راست میگوید ذهنم. زندگی است دیگر. همه چیزش در گردش است. هر وقت که افتادی تو سر پایینی باید منتظر سربالایی بعدی باشی و برعکس. حالا این وسط بعضی ها هم زود به زودتر گرسنه میشوند.

..........

توی زندگیم لحظاتی بوده که شاد بودم، لحظاتی بوده که غمگین بودم، لحظاتی بوده که هیجان داشتم، لحظاتی بوده که اضطراب داشتم، لحظاتی بوده که افسرده بودم، لحظاتی بوده که شکست خورده بودم و حتی لحظاتی بوده که انگار تمام زندگی روی سرم خراب شده بوده ...

ولی هیچ وقت نا امید نبودم. هیچ وقت!

اگر بخواهم روی بزرگترین نقطه قوت سمیرا دست بگذارم شک نکن که همین است!

/ 0 نظر / 18 بازدید