زندگی من ٬ ديگر نه برای امروز و فردا و هميشه ٬ برای حال

من خیلی دلم گرفته ...... اندازه همه ی نقطه‌های دنیا ...... خیلی زیاد

ستاره‌ها نهفتم در آسمان ابری

دلم گرفته ای دوست ٬ هوای گریه با من

دلم می‌خواد بشینم زار‌زار گریه کنم ......

فقط دلم گرفته و ای کاش چرایش را می‌دانستم .....

ای کاش اینجا بودی .....

سرم را بر پاهایت می‌گذاشتم و زار‌زار گریه می‌کردم .....

نه چشم دل به سویی ٬ نه باده در سبویی

که تر کنم گلویی ٬ به یاد آشنا من

/ 0 نظر / 7 بازدید