برای امروز، فردا و همیشه‌ام

سبز خواهم شد!

آه !

سهم من اينست

سهم من اينست

سهم من

آسمانی است كه آويختن پرده ای آن را از من می گيرد

سهم من پايين رفتن از يك پله ی متروك است

و به چيزی در پوسيدگی و غربت واصل گشتن

سهم من گردش حزن آلودی در باغ خاطره هاست

و در اندوه صدايی جان دادن كه به من می گويد

دستهايت را دوست ميدارم.

دستهايم را در باغچه ميكارم،

سبز خواهم شد ميدانم، ميدانم، ميدانم

و پرستو ها در گودی انگشتان جوهريم تخم خواهند گذاشت.

فروغ

   + سمیرا نکوئیان Samira Nekooeeyan ; ۸:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱/٢۸
comment نظرات ()