برای امروز، فردا و همیشه‌ام

تبعیدی

این روزها حس و حال عجیبی دارم. هیچ دو لحظه ای حسم یکی نیست. گاهی درس میخوانم، گاهی درس میدهم، گاهی ساز میزنم، گاهی شنا میکنم و گاهیی نقاشی میکشم. ولی هیچ وقت آرام نیستم. هیچ وقت. و کنار همه ی اینها منتظر آینده ی خیلی نزدیکی هستم که ازش وحشت دارم. آره میترسم ازش. ولی هیچ وقت آدمی نبوده ام که از ترسهایم خودم را دور نگه دارم. سعی نبوده بلکه روحیه ام این است. همیشه با سر میروم طرف هر چیزی که باعث ترسم میشود. این دفعه هم میروم و میدانم که پیروز میشوم. میدانم چون به تواناییهام ایمان دارم. چون همیشه به هر چیزی که اراده کردم و خواستم، رسیده ام. این دفعه هم میرسم. درست است که هیچ وقت آدم خوشحالی نبوده ام ولی همیشه اراده داشته ام. این بار هم میتوانم، با همه ی ترسی که دارم...

   + سمیرا نکوئیان Samira Nekooeeyan ; ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۸
comment نظرات ()