برای امروز، فردا و همیشه‌ام

I Can

تعداد آدمهایی که می دانند، و حتی زیاد می دانند، بسیار زیاد است. ولی تعداد کمی هستند که می توانند از دانسته هایشان استفاده کنند.

پس از این به بعد به توانستن آدمها ارزش میدهم، نه دانستنشان.

   + سمیرا نکوئیان Samira Nekooeeyan ; ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/۱۳
comment نظرات ()