برای امروز، فردا و همیشه‌ام

ُEven though I don't really know you

این روزها نه تنها سرم نمی شود که دلم هم نمی شود.

احساس می کنم بیش از اندازه دارم خودم را درگیر می کنم و انرژیم به حد وحشتناکی دارد تحلیل می رود.

یادت باشد سمیرا؛

 یک بار این بحث را با خودت بسته بودی. زندگی تو چهار ستون دارد. پس به ستون های دیگر برس و محکم نگهشان دار. نفس عمیق بکش و آرام باش.

هرچی که صلاح باشد، همان می شود.

*

   + سمیرا نکوئیان Samira Nekooeeyan ; ٤:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٢/٢
comment نظرات ()