برای امروز، فردا و همیشه‌ام

?Lord Are You listening

دوست ندارم اشتباه کنم.

 دوست ندارم از اول ، راهی که نباید را انتخاب کنم.

دوست ندارم شکست بخورم. و بعد به خودم دلداری بدم که قسمت بوده یا تجربه !

سعی می کنم همیشه به خودم یادآوری کنم که من، دیگه فرصتی برای آزمون خطا ندارم.

دلم نمی خواد برای آینده ام برنامه ای نداشته باشم.( و خوشحالم که دارم)

دوست ندارم جلوی سختی ها کم بیارم و از ترس شکست هدفم را کنار بذارم و یا حتی عوضش

کنم.

 دلم نمی خواد ضعیف باشم.

...

خندید و گفت :

ـ خانم نکوئیان چرا اینقدر بد اخلاق و عصبانی هستی؟

منم همه را بهش گفتم.

می دونی چی گفت؟

گفت هر تلاشی نتیجه میده. حالا شاید اون نتیجه ای که تو می خواهی را نده. ولی مطمئن

باش نتیجه میده.

خوب اگر نتیجه ای که من می خواهم را نده ،چه فایده؟ اصلا این یعنی اینکه راه را اشتباه رفتم !

...

سردرد نه تنها برنامه ام را،  نه تنها اعصابم را ، که همه ی زندگی ام را به هم ریخته.

   + سمیرا نکوئیان Samira Nekooeeyan ; ۱:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٧/٢٤
comment نظرات ()