برای امروز، فردا و همیشه‌ام

من به پایان دگر نیاندیشم که همین دوست داشتن زیباست ...

بی شک هر پایانی دلیلی دارد .

گاهی پایان می بخشیم ، برای فرار ... گاهی برای تغییر ... گاهی برای

پیشرفت ...

و گاه برای آغازی دوباره ...

بی شک هر آغازی دلیلی دارد.

 گاهی آغاز می کنیم، برای رسیدن به پایانی.

 گاهی برای نیاز ...

گاهی فقط به خاطرآغاز ، آغاز می کنیم. بدون در نظر گرفتن پایان.

بی دلیل یا با دلیل ، برای پایانی خاص یا بدون توجه به پایان ، من اینجا هستم.

                                                           با آرزوی تمام خوبی ها ...

 

   + سمیرا نکوئیان Samira Nekooeeyan ; ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٥/۱۱
comment نظرات ()