برای امروز، فردا و همیشه‌ام

همدرد
ساعت ۳:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۳٠  کلمات کلیدی: زندگی ، عشق ، و همچنان زندگی

یک لحظه دل گرفتگی بود...

یک لحظه خماری...

مثل اینکه تو اسمم را صدا کرده باشی و من تمام زنانگی هایم را به پایت ریخته باشم.


 
عشق
ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٧  کلمات کلیدی: زندگی ، عشق ، و همچنان زندگی

که عشق آسان نمود اول

.

.

.

مشکل ها...

مشکل ها!


 
زخمه
ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢۳  کلمات کلیدی: زندگی ، عشق ، و همچنان زندگی

حریفت نای ناله کردن هم ندارد.

دست نگه دار!

وقت زخمه زدن نیست...


 
تکیه گاه
ساعت ٤:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱۳  کلمات کلیدی: زندگی ، عشق ، و همچنان زندگی

      شاید کمی سرد به نظر برسند، شاید کمی غرور داشته باشند، ولی همیشه هستند. همیشه میتوانی رویشان حساب کنی. می توانی مطمئن باشی که از روی هیجان کاری را انجام نمیدهند. که اگر حرفی میزنند، قدمی برمیدارند، حسابی در موردش فکر کرده اند و سبک سنگینش کرده اند. که میدانند دارند چه کار میکنند. همانهایی که اگر طرفت آمدند، بی بهانه نمیروند. چرا که آمدنشان با دلیل بوده است.

      اگر آدمهایی از این تیپ سر راهت قرار گرفتند، حسابی قدرشان را بدان.

      همانهایی را میگویم که اگر تکیه گاهت شدند، هیچ وقت پشتت را خالی نخواهند کرد.


 
دوری
ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٥  کلمات کلیدی: زندگی ، عاشقانه ، و همچنان زندگی

دورتر برو.

از فاصله بیشتری من را نگاه کن.

شاید بهتر دیدی حقیقت مرا.