برای امروز، فردا و همیشه‌ام

طاقت بیار
ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱۸  کلمات کلیدی: زندگی ، سمیرا ، و همچنان زندگی

گاهی هم درس زندگی برایت این است که ماندن هیچ چیزی را درست نمیکند.

باید گذشت.

که ماندن نه تنها چیزی را درست نمیکند، بلکه اوضاع را بدتر هم میکند.

باید دل کند.

از شهرت، دیارت، خاکت، خانواده ات و ...

دل خواهم کند...


 
زادروز
ساعت ۸:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۸  کلمات کلیدی: زندگی ، زادروز ، و همچنان زندگی ، و همیشه زندگی

سمیرای بیست و هفت ساله را چگونه میبینی؟